De kosten van het boek bedragen €15,00 exclusief verzendkosten
(€ 4,60).

Het bedrag (€19,60) overmaken op bankrekeningnummer:
NL03 INGB 0000 7978 88
tnv FMM van der Valk

Zodra de betaling binnen is wordt het boek verzonden.